Object PNH-2021004 Haarlemmermeer
Hoofdweg Westzijde, Abbenes
gesloten

Start inschrijving

07-07-2020

Sluiting inschrijving

21-07-2020 - 14.00 uur

Voorwaarden Inschrijven

Oppervlakte

7,1110 ha

Grondsoort

Klei

Voormalig gebruik

Bollen

Gebruiksbeperkingen

Buiten Natuurnetwerk Nederland; bouwland, bollenland en tuinland

Informatie

Algemeen:

In pacht aangeboden perceel/percelen bouwland, nabij de Hoofdweg Westzijde te Abbenes, totaal groot 7,1110 ha.

Grondsoort:

De grondsoort bestaat uit klei. (bron: Alterra)

Type gebruik:

Het object mag als bouwland worden gebruikt.

De voorvrucht was in 2019: teelt van graan. (bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

De voorvrucht was in 2020: teelt van hyacintenbollen. (bron: Provincie Noord-Holland).

Pachtperiode:

De grond wordt in geliberaliseerde pacht aangeboden voor een periode van 4 jaar, ingaande op 1 november 2020 en eindigende 31 oktober 2024. Conform artikel 28 van de pachtovereenkomst heeft de verpachter tussentijds de mogelijkheid de pachtovereenkomst op te zeggen.

Eisen bouwplan:

Er wordt uitgegaan van een bouwplan van 1:4. Het bouwplan dient voorafgaand aan het aangaan van de pachtovereenkomst afgestemd te worden met de verpachter.

Bijzonderheden:

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing:

Percelen buiten begrenzing Natuurnetwerk Nederland; bouwland, bollenland en tuinland:

  1. Gebruik van glyfosaat is niet toegestaan. Toepassing is alleen mogelijk na toestemming van verpachter.
  2. Overige bestrijdingsmiddelen en bemesting zijn toegestaan, maar er dient een mest- en spuitvrije strook langs de schouwsloten te worden aangebracht van 3 meter gemeten vanaf de insteek van de sloot bovenop de verplichte 50 cm mest- en spuitvrije zone. Voor bouwland groter dan 5 ha dient een strook van 6 meter aangehouden te worden, beginnende 50 cm uit de insteek van de sloot.
  3. Er geldt een verplichting tot het inzaaien met een inheems bloemrijk kruidenmengsel in de mest- en spuitvrije strook.
  4. De pachter van bouwland dient jaarlijks een bouwplan in ter afstemming met de provincie. De provincie behoudt zich het recht voor om het ingediende bouwplan af te wijzen als dit een negatief effect kan hebben op de bodemkwaliteit.

NB. Voor alle percelen waar bestrijdingsmiddelen niet zijn toegestaan, geldt dat handmatige, pleksgewijze bestrijding van onkruid (zoals akkerdistels) wel is toegestaan, in overleg met de Beheerder Grondzaken.

Aanvaarding:

Het pachtobject ontvangt u in de staat waarin het object zich bevindt ten tijde van de ingangsdatum van de pachtovereenkomst.

Meest gestelde vragen

  1. Moet ik mijn bod uitbrengen per hectare of per object?
  2. Ik heb ingeschreven op een object. Kan ik ergens mijn inschrijving inzien?
  3. Ik heb ingeschreven op een object, maar ik krijg geen bevestigingsmail. Wat kan er aan de hand zijn?
  4. Mag een pachtobject dat op moment van inschrijving grasland is, gescheurd worden?
  5. Ik heb een vraag over de mogelijke mestplaatsing van een object. Bij wie moet ik dan zijn?
  6. Ik mis een object die andere jaren wel door de provincie werd verpacht.

Vragen over dit object?

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Grondzaken van de provincie Noord-Holland. Zij zijn bereikbaar op nummer 06 - 51061636

Vragen over Pachtgrond.nu

Heeft u vragen over het gebruik van pachtgrond.nu? Neem contact op of bekijk de meest gestelde vragen

Kadastrale gegevens

Burgerlijke gemeente

Perceel

Oppervlakte

Straat

Plaats

Haarlemmermeer

HLM03-AG-00683

7,1110

Hoofdweg Westzijde

Abbenes

 

Totaal groot:

7,1110

ha

 

Detail kaarten

Kaartbeeld vergroten Uitleg kaart

Uitleg gebruik interactieve kaart

Op de detailkaart wordt het aangeboden object weergegeven. Via de knop kunt u de kadastrale kaart, bodemkaart, of “Gewaspercelen - gebruik 2018” aan- of uitvinken. De gegevens van de “Gewaspercelen - gebruik 2018” kaart zijn afkomstig van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De kadastrale kaart staat automatisch aangevinkt. Klikt u in de kaart op het object dan verschijnt er meer informatie, zoals de kadastrale gegevens, bodemgegevens en het gebruik van het object in 2018.

Met deze knop kunt de oppervlakte meten of de afstand van het object tot u bedrijf.
Met deze knop linksboven in de kaart kunt u in- of uitzoomen.
Met deze knop kunt u het kaartbeeld snel verplaatsen naar uw eigen locatie, waarna u bijvoorbeeld gemakkelijk de afstand van uw bedrijf tot het object kunt meten. Wilt u een groter kaartbeeld? Klik dan boven de kaart op de knop “Kaartbeeld vergroten”.

Via de knop 'inschrijven' kunt u een inschrijving doen op dit object. Zorg dat u voldoet aan alle voorwaarden.

Voorwaarden Inschrijven