Object PNH-2021017 Landsmeer
Purmerland, Purmerland
gesloten

Start inschrijving

16-10-2020

Sluiting inschrijving

29-10-2020 - 14.00 uur

Voorwaarden Inschrijven

Oppervlakte

10,0600 ha

Grondsoort

Veen

Voormalig gebruik

Gras

Gebruiksbeperkingen

Percelen met een weidevogeldoelstelling (d.w.z. beheertype open grasland)

Informatie

Algemeen:

In pacht aangeboden perceel/percelen grasland, nabij de Purmerland te Purmerland, totaal groot 10,0600 ha. Het object is alleen via een goed verhard overpad te bereiken. Pachter dient er voor te zorgen dat de toegangshekken op het overpad worden gesloten na het bezoeken van het perceel.

Grondsoort:

De grondsoort bestaat uit veen (bron: Alterra)

Type gebruik:

Het object mag als grasland worden gebruikt.

De voorvrucht was in 2020: teelt van gras. (bron: Boer&Bunder).

Pachtperiode:

De grond wordt in geliberaliseerde pacht aangeboden voor een periode van 6 jaar, ingaande op 1 november 2020 en eindigende 31 oktober 2026. Conform artikel 28 van de pachtovereenkomst heeft de verpachter tussentijds de mogelijkheid de pachtovereenkomst op te zeggen.

Bijzonderheden:

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing:

Percelen buiten begrenzing Natuurnetwerk Nederland met een weidevogeldoelstelling (d.w.z. beheertype open grasland):

- Bemesting vindt plaats met organische mest tot maximaal 100 kg/N per ha per jaar, waarbij de mest bij voorkeur afkomstig is van het eigen bedrijf. Het heeft de voorkeur om ruige stalmest toe te passen.

- Veldbewerking of beweiding tussen 1 april en 15 juni (=rustperiode) is niet toegestaan.

- Bestaand grasland mag niet worden gescheurd.

- Gebruik van glyfosaat is niet toegestaan. Toepassing is alleen mogelijk na toestemming van verpachter.

- Gebruik van overige bestrijdingsmiddelen en mest is toegestaan, maar er geldt een mest- en spuitvrije strook langs de schouwsloten van 3 meter, gemeten vanaf de insteek van de sloot bovenop de verplichte 25 cm mest- en spuitvrije zone voor grasland. Op percelen smaller dan 50 meter geldt een mest- en spuitvrije zone van 2 meter.

Het object is alleen via een goed verhard overpad te bereiken. Pachter dient er voor te zorgen dat de toegangshekken op het overpad worden gesloten na het bezoeken van het perceel.

Aanvaarding:

Het pachtobject ontvangt u in de staat waarin het object zich bevindt ten tijde van de ingangsdatum van de pachtovereenkomst.

Meest gestelde vragen

  1. Moet ik mijn bod uitbrengen per hectare of per object?
  2. Ik heb ingeschreven op een object. Kan ik ergens mijn inschrijving inzien?
  3. Ik heb ingeschreven op een object, maar ik krijg geen bevestigingsmail. Wat kan er aan de hand zijn?
  4. Mag een pachtobject dat op moment van inschrijving grasland is, gescheurd worden?
  5. Ik heb een vraag over de mogelijke mestplaatsing van een object. Bij wie moet ik dan zijn?
  6. Ik mis een object die andere jaren wel door de provincie werd verpacht.

Vragen over dit object?

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Grondzaken van de provincie Noord-Holland. Zij zijn bereikbaar op nummer 06 - 51061636

Vragen over Pachtgrond.nu

Heeft u vragen over het gebruik van pachtgrond.nu? Neem contact op of bekijk de meest gestelde vragen

Kadastrale gegevens

Burgerlijke gemeente

Perceel

Oppervlakte

Straat

Plaats

Landsmeer

LMR02-M-01646

0,7040

Purmerland

Purmerland

Landsmeer

LMR02-N-00772

0,9720

Purmerland

Purmerland

Landsmeer

LMR02-N-00773

0,8390

Purmerland

Purmerland

Landsmeer

LMR02-N-00774

2,9580

Purmerland

Purmerland

Landsmeer

LMR02-N-00775

1,7180

Purmerland

Purmerland

Landsmeer

LMR02-N-00776

2,8690

Purmerland

Purmerland

 

 

10,0600

Ha

 

Detail kaarten

Kaartbeeld vergroten Uitleg kaart

Uitleg gebruik interactieve kaart

Op de detailkaart wordt het aangeboden object weergegeven. Via de knop kunt u de kadastrale kaart, bodemkaart, of “Gewaspercelen - gebruik 2018” aan- of uitvinken. De gegevens van de “Gewaspercelen - gebruik 2018” kaart zijn afkomstig van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De kadastrale kaart staat automatisch aangevinkt. Klikt u in de kaart op het object dan verschijnt er meer informatie, zoals de kadastrale gegevens, bodemgegevens en het gebruik van het object in 2018.

Met deze knop kunt de oppervlakte meten of de afstand van het object tot u bedrijf.
Met deze knop linksboven in de kaart kunt u in- of uitzoomen.
Met deze knop kunt u het kaartbeeld snel verplaatsen naar uw eigen locatie, waarna u bijvoorbeeld gemakkelijk de afstand van uw bedrijf tot het object kunt meten. Wilt u een groter kaartbeeld? Klik dan boven de kaart op de knop “Kaartbeeld vergroten”.

Via de knop 'inschrijven' kunt u een inschrijving doen op dit object. Zorg dat u voldoet aan alle voorwaarden.

Voorwaarden Inschrijven