Object PNH-2021022 Bergen (NH)
Zakedijkje, Bergen (NH)
gesloten

Start inschrijving

16-10-2020

Sluiting inschrijving

29-10-2020 - 14.00 uur

Voorwaarden Inschrijven

Oppervlakte

16,5918 ha

Grondsoort

Klei,Zand

Voormalig gebruik

Gras

Gebruiksbeperkingen

Vochtig hooiland (N10.02)

Informatie

Algemeen:

In pacht aangeboden perceel/percelen natuurgrond ( grasland), nabij het Zakedijkje te Bergen, totaal groot 16,5918 ha.

Grondsoort:

De grondsoort bestaat uit klei en zand. (bron: Alterra)

Type gebruik:

Het object dient als natuurgrond ambitietype N 10.02 (grasland) worden gebruikt.

De voorvrucht was in 2020: teelt van gras. (bron: Boer&Bunder).

Pachtperiode:

De grond wordt in geliberaliseerde pacht aangeboden voor een periode van 6 jaar, ingaande op 1 november 2020 en eindigende 31 oktober 2026. Conform artikel 28 van de pachtovereenkomst heeft de verpachter tussentijds de mogelijkheid de pachtovereenkomst op te zeggen.

Bijzonderheden:

De hoofdfunctie van dit object is natuur, met agrarisch medegebruik. De pachter krijgt een belangrijke rol als natuurbeheerder. Voor dit object zoekt de provincie Noord-Holland dan ook naar een pachter met een groen hart, die helpt om de natuurontwikkeling op deze locatie te optimaliseren. Een goede samenwerking en monitoring zijn hierbij essentieel.

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing:

Vochtig hooiland (N10.02)

Vochtig hooiland omvat hooilanden al dan niet met nabeweiding. Het beheertype wordt   jaarlijks gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd.

In overleg met de Provincie Noord-Holland kan worden afgeweken van onderstaande voorschriften als dit de natuurontwikkeling ten dienste is. Dit gebeurt op basis van de  ‘Veldgids Ontwikkeling van kruidenrijk grasland’ (W. Schippers & I. Bax, 2014.  Samenwerkende Uitgevers Vof.). Afwijken is echter pas na schriftelijke instemming door de Provincie Noord-Holland toegestaan.

-In de periode 14 februari tot en met 14 juni (=rustperiode) mogen er geen veldwerkzaamheden of beweiding plaatsvinden.

-Na 14 juni mogen de percelen gemaaid worden, m.u.v. de slootkanten, maaien gebeurt op een zodanige wijze dat weidevogels en kruiden hiervan profiteren. In één werkgang mag maximaal 80% van het perceel gemaaid worden. Het maaisel wordt afgevoerd.

-Maaien vindt plaats nadat er door een deskundige is aangetoond (schriftelijke/datum) dat er geen broedende vogels en/of pullen aanwezig zijn binnen het perceel waar dit natuurbeheertype van toepassing is.

-Nabeweiding is toegestaan met maximaal 1,5 GVE per ha.

-Bemesting is niet toegestaan. Bekalking in overleg.

-De slootkanten worden in het najaar gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd.

-Gebruik van bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan.

-Grasland mag niet worden gescheurd, geploegd, vernieuwd of geëgaliseerd.

Aanvaarding:

Het pachtobject ontvangt u in de staat waarin het object zich bevindt ten tijde van de ingangsdatum van de pachtovereenkomst.

Meest gestelde vragen

  1. Moet ik mijn bod uitbrengen per hectare of per object?
  2. Ik heb ingeschreven op een object. Kan ik ergens mijn inschrijving inzien?
  3. Ik heb ingeschreven op een object, maar ik krijg geen bevestigingsmail. Wat kan er aan de hand zijn?
  4. Mag een pachtobject dat op moment van inschrijving grasland is, gescheurd worden?
  5. Ik heb een vraag over de mogelijke mestplaatsing van een object. Bij wie moet ik dan zijn?
  6. Ik mis een object die andere jaren wel door de provincie werd verpacht.

Vragen over dit object?

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Grondzaken van de provincie Noord-Holland. Zij zijn bereikbaar op nummer 06 - 51061636

Vragen over Pachtgrond.nu

Heeft u vragen over het gebruik van pachtgrond.nu? Neem contact op of bekijk de meest gestelde vragen

Kadastrale gegevens

Burgerlijke gemeente

Perceel

Oppervlakte

Straat

Plaats

Bergen

BGN03-C-00201

3,0030

Zakedijkje

Bergen

Bergen

BGN03-C-00202

2,7990

Zakedijkje

Bergen

Bergen

BGN03-C-00522

2,6690

Zakedijkje

Bergen

Bergen

BGN03-C-00636

1,0550

Zakedijkje

Bergen

Bergen

BGN03-C-04387

3,6658

Zakedijkje

Bergen

Bergen

BGN03-C-00637

3,4000

Zakedijkje

Bergen

 

Totaal groot:

16,5918

ha

 

Detail kaarten

Kaartbeeld vergroten Uitleg kaart

Uitleg gebruik interactieve kaart

Op de detailkaart wordt het aangeboden object weergegeven. Via de knop kunt u de kadastrale kaart, bodemkaart, of “Gewaspercelen - gebruik 2018” aan- of uitvinken. De gegevens van de “Gewaspercelen - gebruik 2018” kaart zijn afkomstig van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De kadastrale kaart staat automatisch aangevinkt. Klikt u in de kaart op het object dan verschijnt er meer informatie, zoals de kadastrale gegevens, bodemgegevens en het gebruik van het object in 2018.

Met deze knop kunt de oppervlakte meten of de afstand van het object tot u bedrijf.
Met deze knop linksboven in de kaart kunt u in- of uitzoomen.
Met deze knop kunt u het kaartbeeld snel verplaatsen naar uw eigen locatie, waarna u bijvoorbeeld gemakkelijk de afstand van uw bedrijf tot het object kunt meten. Wilt u een groter kaartbeeld? Klik dan boven de kaart op de knop “Kaartbeeld vergroten”.

Via de knop 'inschrijven' kunt u een inschrijving doen op dit object. Zorg dat u voldoet aan alle voorwaarden.

Voorwaarden Inschrijven