Object PNH-2022001 Bergen (NH)
Heilooer Zeeweg, Egmond aan den Hoef
gesloten

Start inschrijving

01-06-2021

Sluiting inschrijving

10-06-2021 - 14.00 uur

Voorwaarden Inschrijven

Oppervlakte

10,5165 ha

Grondsoort

Zand,Zavel

Voormalig gebruik

Bollen

Gebruiksbeperkingen

Percelen bouwland, bollenland en tuinland:

Informatie

Algemeen:

In pacht aangeboden perceel/percelen bouwland/bollengrond, nabij de Heilooer Zeeweg te Egmond aan den Hoef, totaal groot 10,5165 ha.

Grondsoort:

De grondsoort bestaat uit zandgrond en zavel. (bron: Alterra)

Type gebruik:

Het object mag als bouwland/bollengrond worden gebruikt.

De voorvrucht was in 2020: teelt van bloembollen, tijdelijk grasland (bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

De voorvrucht was in 2021:

Perceel

Voorvrucht

EMD02B 1786

Tulp

EMD02B 1804

Tulp

EMD02B 2077

Gedeeltelijk tulp en iris

EMD02B 2108

Gedeeltelijk tulp en iris

EMD02B 2252

Iris

EMD02B 2251

Pioenroos en Staticia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Bron: Provincie Noord-Holland)

Pachtperiode:

De grond wordt in geliberaliseerde pacht aangeboden voor een periode van 4 jaar en 16 dagen, ingaande op 15 oktober 2021 en eindigende 31 oktober 2025. Conform artikel 2 en 28 van de pachtovereenkomst hebben zowel de pachter als verpachter tussentijds de mogelijkheid de pachtovereenkomst op te zeggen.

Eisen teeltplan:

Er wordt uitgegaan van een bouwplan van 1:4. Het teeltplan dient voorafgaand aan het aangaan van de pachtovereenkomst afgestemd te worden met de verpachter.

Bijzonderheden:

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing:

Percelen buiten begrenzing Natuurnetwerk Nederland; bouwland, bollenland en tuinland:

- Gebruik van glyfosaat is niet toegestaan. Deze voorwaarde is onder voorbehoud van goedkeuring Grondkamer. Toepassing is alleen mogelijk na toestemming van verpachter;

- Overige bestrijdingsmiddelen en bemesting zijn toegestaan, maar er dient een mest- en spuitvrije strook langs de schouwsloten te worden aangebracht van 3 meter gemeten vanaf de insteek van de sloot bovenop de verplichte 50 cm mest- en spuitvrije zone. Voor bouwland groter dan 5 ha dient een strook van 6 meter aangehouden te worden, beginnende 50 cm uit de insteek van de sloot;

- Er geldt een verplichting tot het inzaaien met een inheems bloemrijk kruidenmengsel in de mest- en spuitvrije strook;

- De pachter van bouwland dient jaarlijks een bouwplan in ter afstemming met de provincie.

- De provincie behoudt zich het recht voor om het ingediende bouwplan af te wijzen als dit een negatief effect kan hebben op de bodemkwaliteit;

- Pachter dient percelen stuifvrij te houden. Dit mag met tussenteelt of inzaaien van groenbemester;

- Tussenteelt van sla is niet toegestaan;

- Pachter dient jaarlijks 30 ton compost (of vergelijkbaar zoals Bokhasi) p/ha op te brengen;

- Na laatste teelt binnen contractperiode dient perceel ingezaaid met groenbemester  (Japanse haver of mosterdzaad) opgeleverd te worden.

NB. Voor alle percelen waar bestrijdingsmiddelen niet zijn toegestaan, geldt dat handmatige, pleksgewijze bestrijding van onkruid (zoals akkerdistels) wel is toegestaan, in overleg met de verpachter. Onderverpachting (mits met bolgewas) is toegestaan na toestemming verpachter. Dit moet vooraf vermeld worden bij aanbieding bouwplan. Pachter blijft ten alle tijden  eindverantwoordelijk en aanspreekpunt.

Aanvaarding:

Het pachtobject ontvangt u in de staat waarin het object zich bevindt ten tijde van de ingangsdatum van de pachtovereenkomst. Pachter aanvaardt grond inclusief eventuele. ziekten en/of aaltjes of anderszins.

Let op! Uw bieding is onherroepelijk en onvoorwaardelijk.

Meest gestelde vragen

  1. Moet ik mijn bod uitbrengen per hectare of per object?
  2. Ik heb ingeschreven op een object. Kan ik ergens mijn inschrijving inzien?
  3. Ik heb ingeschreven op een object, maar ik krijg geen bevestigingsmail. Wat kan er aan de hand zijn?
  4. Mag een pachtobject dat op moment van inschrijving grasland is, gescheurd worden?
  5. Ik heb een vraag over de mogelijke mestplaatsing van een object. Bij wie moet ik dan zijn?
  6. Ik mis een object die andere jaren wel door de provincie werd verpacht.

Vragen over dit object?

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Grondzaken van de provincie Noord-Holland. Zij zijn bereikbaar op nummer 06 - 51061636

Vragen over Pachtgrond.nu

Heeft u vragen over het gebruik van pachtgrond.nu? Neem contact op of bekijk de meest gestelde vragen

Kadastrale gegevens

Burgerlijke gemeente

Perceel

Oppervlakte

Straat

Plaats

BERGEN

EMD02B 1786

0,0010

Heilooer Zeeweg

Egmond a/d Hoef

BERGEN

EMD02B 1804

0,0265

Heilooer Zeeweg

Egmond a/d Hoef

BERGEN

EMD02B 2077

1,8460

Heilooer Zeeweg

Egmond a/d Hoef

BERGEN

EMD02B 2108

6,4430

Heilooer Zeeweg

Egmond a/d Hoef

BERGEN

EMD02B 2252

0,3820

Heilooer Zeeweg

Egmond a/d Hoef

BERGEN

EMD02B 2251

1,8180

Heilooer Zeeweg

Egmond a/d Hoef

 

Totaal groot:

10,5165

ha

 

Detail kaarten

Kaartbeeld vergroten Uitleg kaart

Uitleg gebruik interactieve kaart

Op de detailkaart wordt het aangeboden object weergegeven. Via de knop kunt u de kadastrale kaart, bodemkaart, of “Gewaspercelen - gebruik 2018” aan- of uitvinken. De gegevens van de “Gewaspercelen - gebruik 2018” kaart zijn afkomstig van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De kadastrale kaart staat automatisch aangevinkt. Klikt u in de kaart op het object dan verschijnt er meer informatie, zoals de kadastrale gegevens, bodemgegevens en het gebruik van het object in 2018.

Met deze knop kunt de oppervlakte meten of de afstand van het object tot u bedrijf.
Met deze knop linksboven in de kaart kunt u in- of uitzoomen.
Met deze knop kunt u het kaartbeeld snel verplaatsen naar uw eigen locatie, waarna u bijvoorbeeld gemakkelijk de afstand van uw bedrijf tot het object kunt meten. Wilt u een groter kaartbeeld? Klik dan boven de kaart op de knop “Kaartbeeld vergroten”.

Via de knop 'inschrijven' kunt u een inschrijving doen op dit object. Zorg dat u voldoet aan alle voorwaarden.

Voorwaarden Inschrijven