Object ENS-20211 Eemnes
Meentweg, Eemnes, Nederland
gesloten

Start inschrijving

03-08-2021

Sluiting inschrijving

31-08-2021 - 14.00 uur

Voorwaarden Inschrijven

Oppervlakte

6,5908 ha

Grondsoort

Veen

Voormalig gebruik

Gras

Gebruiksbeperkingen

Bijzonderheden

Informatie

Algemeen:

In pacht aangeboden landbouwgrond betreft grasland, totaal groot 6,5908 ha. Het perceel is gelegen nabij de Meentweg te Eemnes.

Grondsoort:

Het betreft veen. (bron: Alterra)

Type gebruik:

Gebruik: teelt van gras (bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).   

RVO:

De pachter dient zelf zorg te dragen voor de opgave bij de RVO. De gemeente aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid in verband met deze opgave, en voor de voorwaarden die RVO stelt of de verplichtingen die de pachter met RVO aangaat. De gemeente is ook niet aansprakelijk indien de omschrijving of het gebruik van het pachtobject niet voldoet aan de eisen die RVO daaraan stelt en voor eventuele kortingen of sancties die dientengevolge aan de pachter worden opgelegd.

Pachtperiode:

De grond wordt in geliberaliseerde pacht aangeboden voor een periode van 5 jaar en 3 maanden, ingaande op 1 oktober 2021 en eindigende 31 december 2026. De inschrijfvoorwaarden en geliberaliseerde pachtovereenkomst, inclusief algemene voorwaarden zijn aan de brochure toegevoegd.

Bijzonderheden:

 • Het is de pachter niet toegestaan om het grasland te scheuren, frezen of her inzaaien.
 • Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is zonder toestemming van verpachter niet toegestaan.
 • De toegang tot perceel kadastraal bekend gemeente Eemnes sectie K nummer 167 gaat middels een (smal) recht van overpad. Het is niet toegestaan van dit overpad gebruik te maken met zware landbouwvoertuigen die niet passend zijn bij het recht van overpad

Aanvaarding:

De bodem/grond van het pachtobject wordt opgeleverd in de staat waarin het zich bevindt bij aanvang pachtperiode.

 

Meest gestelde vragen

 1. Ik heb ingeschreven op het object. Kan ik ergens mijn inschrijving inzien?
 2. Ik heb ingeschreven op het object, maar ik krijg geen bevestigingsmail. Wat kan er aan de hand zijn?
 3. Welke kosten komen voor mij als inschrijver nog bovenop de pachtprijs?
 4. Mag een pachtobject dat op moment van inschrijving grasland is, gescheurd worden?
 5. Ik heb ingeschreven op een object. Hoe gaat de gunningsprocedure in zijn werk?
 6. Kan ik mijn inschrijving gedurende de inschrijfperiode aanpassen?
 7. Hoe breng ik mijn bod uit?
 8. Wanneer kan ik gebruik maken van het pachtobject?
 9. Ik heb een vraag over de mogelijke mestplaatsing van een object. Bij wie moet ik dan zijn?
 10. Kan ik met meerdere personen een bod uitbrengen op het object?

Vragen over dit object?

Voor vragen kunt u contact opnemen met Saltus Beheer B.V. tel. 038-422 77 69

Vragen over Pachtgrond.nu

Heeft u vragen over het gebruik van pachtgrond.nu? Neem contact op of bekijk de meest gestelde vragen

Kadastrale gegevens

Burgerlijke gemeente

Perceel

Oppervlakte

Straat

Plaats

EEMNES

Eemnes K 161 (gedeeltelijk)

3,9098

Meentweg

Eemnes

EEMNES

Eemnes K 167

2,0040

Meentweg

Eemnes

EEMNES

Eemnes K 714

0,6770

Meentweg

Eemnes

 

Totaal groot:

6,5908

hectare

 

Detail kaarten

Kaartbeeld vergroten Uitleg kaart

Uitleg gebruik interactieve kaart

Op de detailkaart wordt het aangeboden object weergegeven. Via de knop kunt u de kadastrale kaart, bodemkaart, of “Gewaspercelen - gebruik 2018” aan- of uitvinken. De gegevens van de “Gewaspercelen - gebruik 2018” kaart zijn afkomstig van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De kadastrale kaart staat automatisch aangevinkt. Klikt u in de kaart op het object dan verschijnt er meer informatie, zoals de kadastrale gegevens, bodemgegevens en het gebruik van het object in 2018.

Met deze knop kunt de oppervlakte meten of de afstand van het object tot u bedrijf.
Met deze knop linksboven in de kaart kunt u in- of uitzoomen.
Met deze knop kunt u het kaartbeeld snel verplaatsen naar uw eigen locatie, waarna u bijvoorbeeld gemakkelijk de afstand van uw bedrijf tot het object kunt meten. Wilt u een groter kaartbeeld? Klik dan boven de kaart op de knop “Kaartbeeld vergroten”.

Via de knop 'inschrijven' kunt u een inschrijving doen op dit object. Zorg dat u voldoet aan alle voorwaarden.

Voorwaarden Inschrijven