Object PNH-2023007 Schagen
Ruigeweg, Schagerbrug, Nederland
gesloten

Start inschrijving

13-09-2022

Sluiting inschrijving

27-09-2022 - 14.00 uur

Voorwaarden Inschrijven

Oppervlakte

5,5215 ha

Grondsoort

Klei,Zand,Zavel

Voormalig gebruik

Gras

Gebruiksbeperkingen

Grasland op dijkpercelen buiten begrenzing Natuurnetwerk Nederland (K1)

Informatie

Algemeen:

In pacht aangeboden perceel/percelen grasland, nabij de Ruigeweg te Schagerbrug, totaal groot 5,5215 ha.

Grondsoort:

De grondsoort bestaat uit klei en zavel (bron: Alterra)

Type gebruik:

Het object mag als grasland worden gebruikt.

De voorvrucht was in 2022: gras (bron: Provincie Noord-Holland).

Perceel

Beperking

SGN00A 3047 D2

Grasland op dijkpercelen buiten begrenzing Natuurnetwerk Nederland

ZPE00B 1000 D1

Grasland op dijkpercelen buiten begrenzing Natuurnetwerk Nederland

ZPE00B 1260 D1

Grasland op dijkpercelen buiten begrenzing Natuurnetwerk Nederland

ZPE00C 1756 D1

Grasland op dijkpercelen buiten begrenzing Natuurnetwerk Nederland

ZPE00C 1760

Grasland op dijkpercelen buiten begrenzing Natuurnetwerk Nederland

 

Pachtperiode:

De grond wordt in geliberaliseerde pacht aangeboden voor een periode van 6 jaar, ingaande op 1 november 2022 en eindigende op 31 oktober 2028. Conform artikel 2 en 28 van de pachtovereenkomst hebben zowel de pachter als verpachter tussentijds de mogelijkheid de pachtovereenkomst op te zeggen.

Bijzonderheden:

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing:

Grasland:

Indien pachter het grasland met vee wenst te beweiden, dan zal pachter deze beweiden met niet meer GVE dan toegestaan is volgens de vigerende regelgeving en overeenkomstig het hierna bepaalde. Pachter dient het grasland vrij te houden van schadelijke gewassen en onkruid en hij zal het onderhoud van het pachtobject zodanig moeten verzorgen, zoals nodig is en wordt vereist. Pachter zal het grasland op de daartoe geëigende tijdstippen, overeenkomstig goed landbouwkundig gebruik, bemesten, indien niet anders is bepaald het hierna bepaalde. Het is pachter niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verpachter grasland te scheuren, behoudens na verkregen machtiging overeenkomstig artikel 7:348 lid 2, 3 en 4 BW.

Grasland op dijkpercelen buiten begrenzing Natuurnetwerk Nederland:

 • Gebruik van glyfosaat is niet toegestaan. Toepassing is alleen mogelijk na toestemming van verpachter.
 • Gebruik van overige bestrijdingsmiddelen en mest is niet toegestaan.
 • Bestaand grasland mag niet worden gescheurd en er mogen geen andere grondbewerkingen uitgevoerd worden, anders dan na toestemming van de verpachter (Beoordeling op grond van de Provinciale Ruimtelijke Verordening artikel 26).
 • Beweiding mag uitsluitend plaatsvinden met schapen.
 • Dijkpercelen mogen alleen betreden worden met licht materieel. Insporing dien te allen tijde voorkomen te worden.

Aanvaarding:

Het pachtobject ontvangt u in de staat waarin het object zich bevindt ten tijde van de ingangsdatum van de pachtovereenkomst.

Meest gestelde vragen

 1. Moet ik mijn bod uitbrengen per hectare of per object?
 2. Ik heb ingeschreven op een object. Kan ik ergens mijn inschrijving inzien?
 3. Ik heb ingeschreven op een object, maar ik krijg geen bevestigingsmail. Wat kan er aan de hand zijn?
 4. Mag een pachtobject dat op moment van inschrijving grasland is, gescheurd worden?
 5. Ik heb een vraag over de mogelijke mestplaatsing van een object. Bij wie moet ik dan zijn?
 6. Ik mis een object die andere jaren wel door de provincie werd verpacht.

Vragen over dit object?

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Grondzaken van de provincie Noord-Holland. Zij zijn bereikbaar op nummer 023 -514 41 22

Vragen over Pachtgrond.nu

Heeft u vragen over het gebruik van pachtgrond.nu? Neem contact op of bekijk de meest gestelde vragen

Kadastrale gegevens

Burgerlijke gemeente

Perceel

Oppervlakte

Straat

Plaats

Schagen

SGN00A 3047 D2

0,5718

Ruigeweg

Schagerbrug

Schagen

ZPE00B 1000 D1

1,0661

Ruigeweg

Schagerbrug

Schagen

ZPE00B 1260 D1

0,6281

Ruigeweg

Schagerbrug

Schagen

ZPE00C 1756 D1

0,1855

Ruigeweg

Schagerbrug

Schagen

ZPE00C 1760

3,0700

Ruigeweg

Schagerbrug

 

Totaal groot:

5,5215

ha

 

Detail kaarten

Kaartbeeld vergroten Uitleg kaart

Uitleg gebruik interactieve kaart

Op de detailkaart wordt het aangeboden object weergegeven. Via de knop kunt u de kadastrale kaart, bodemkaart, of “Gewaspercelen - gebruik 2018” aan- of uitvinken. De gegevens van de “Gewaspercelen - gebruik 2018” kaart zijn afkomstig van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De kadastrale kaart staat automatisch aangevinkt. Klikt u in de kaart op het object dan verschijnt er meer informatie, zoals de kadastrale gegevens, bodemgegevens en het gebruik van het object in 2018.

Met deze knop kunt de oppervlakte meten of de afstand van het object tot u bedrijf.
Met deze knop linksboven in de kaart kunt u in- of uitzoomen.
Met deze knop kunt u het kaartbeeld snel verplaatsen naar uw eigen locatie, waarna u bijvoorbeeld gemakkelijk de afstand van uw bedrijf tot het object kunt meten. Wilt u een groter kaartbeeld? Klik dan boven de kaart op de knop “Kaartbeeld vergroten”.

Via de knop 'inschrijven' kunt u een inschrijving doen op dit object. Zorg dat u voldoet aan alle voorwaarden.

Voorwaarden Inschrijven