Object SBB-2023001 Het Hogeland
Westervalge, Warffum
gesloten

Start inschrijving

31-01-2023

Sluiting inschrijving

16-02-2023 - 14.00 uur

Voorwaarden Inschrijven

Oppervlakte

9,2819 ha

Grondsoort

Klei,Zavel

Voormalig gebruik

Gras

Gebruiksbeperkingen

N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland

Informatie

Algemeen:

De in pacht aangeboden grond betreft natuurlijk grasland, gelegen nabij de Westervalge te Warffum.

Grondsoort:

Het betreft kleigrond en zavel. (bron: Alterra)

Type gebruik:

Het object dient als natuurgrond ambitietype N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland te worden gebruikt.

De voorvrucht was in 2022: grasland. (bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

Pachtperiode:

De grond wordt in geliberaliseerde pacht aangeboden voor een periode van 1 jaar, ingaande op 1 januari 2023 en eindigde op 31 december 2023 met de mogelijkheid tot verlenging voor maximaal 5 keer een jaar. De inschrijfvoorwaarden en geliberaliseerde pachtovereenkomst zijn aan de brochure toegevoegd.

Bijzonderheden:

De verpachte grond is, of maakt onderdeel uit van een natuurterrein waar Staatsbosbeheer overeenkomstig vastgesteld overheidsbeleid een beheertype (N12.02) natuur ontwikkelt en/of in stand houdt, zoals in de bijgesloten pachtovereenkomst nader wordt aangeduid. In verband hiermee zijn in deze pachtovereenkomst specifieke voorwaarden geformuleerd ten aanzien van het agrarisch gebruik.

Aanvaarding:

Het pachtobject ontvangt u in de staat waarin het object zich bevindt ten tijde van de ingangsdatum van de pachtovereenkomst.

 

Meest gestelde vragen

  1. Moet ik mijn bod uitbrengen per hectare of per object?
  2. Ik heb geboden op een object. Kan ik ergens mijn biedingen inzien?
  3. Ik heb ingeschreven op een object, maar ik krijg geen bevestigingsmail. Wat kan er aan de hand zijn?
  4. Welke kosten komen voor mij als inschrijver nog bovenop de pachtprijs?
  5. Ik heb een vraag over de mogelijke mestplaatsing van een object. Bij wie moet ik dan zijn?
  6. Hoe wordt het afstandscriterium gehanteerd?

Vragen over dit object?

Neem contact op met Saltus Beheer B.V. 038-422 77 69

Vragen over Pachtgrond.nu

Heeft u vragen over het gebruik van pachtgrond.nu? Neem contact op of bekijk de meest gestelde vragen

Kadastrale gegevens

Burgerlijke gemeente

Perceel

Oppervlakte

Straat

Plaats

Het Hogeland

BLO00I66

3,1045

Westervalge

Warffum

Het Hogeland

BLO00I67 (ged.)

0,8952

Westervalge

Warffum

Het Hogeland

BLO00I95

0,4103

Westervalge

Warffum

Het Hogeland

BLO00I96 (ged.)

1,9776

Westervalge

Warffum

Het Hogeland

BLO00I170 (ged.)

0,6191

Westervalge

Warffum

Het Hogeland

WFM00F189 (ged.)

0,3425

Westervalge

Warffum

Het Hogeland

WFM00F190

1,0600

Westervalge

Warffum

Het Hogeland

WFM00F192

0,8727

Westervalge

Warffum

 

Totaal groot:

9,2819

ha

 

Detail kaarten

Kaartbeeld vergroten Uitleg kaart

Uitleg gebruik interactieve kaart

Op de detailkaart wordt het aangeboden object weergegeven. Via de knop kunt u de kadastrale kaart, bodemkaart, of “Gewaspercelen - gebruik 2018” aan- of uitvinken. De gegevens van de “Gewaspercelen - gebruik 2018” kaart zijn afkomstig van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De kadastrale kaart staat automatisch aangevinkt. Klikt u in de kaart op het object dan verschijnt er meer informatie, zoals de kadastrale gegevens, bodemgegevens en het gebruik van het object in 2018.

Met deze knop kunt de oppervlakte meten of de afstand van het object tot u bedrijf.
Met deze knop linksboven in de kaart kunt u in- of uitzoomen.
Met deze knop kunt u het kaartbeeld snel verplaatsen naar uw eigen locatie, waarna u bijvoorbeeld gemakkelijk de afstand van uw bedrijf tot het object kunt meten. Wilt u een groter kaartbeeld? Klik dan boven de kaart op de knop “Kaartbeeld vergroten”.

Via de knop 'inschrijven' kunt u een inschrijving doen op dit object. Zorg dat u voldoet aan alle voorwaarden.

Voorwaarden Inschrijven