Object GLD-2023590 Epe
Kanaalweg, Epe
gesloten

Start inschrijving

01-03-2023

Sluiting inschrijving

14-03-2023 - 14.00 uur

Voorwaarden Inschrijven

Oppervlakte

16,4629 ha

Grondsoort

Veen,Zand,Zavel

Voormalig gebruik

Gras

Gebruiksbeperkingen

CATEGORIE 1 - Gronden met een natuurdoelstelling

Informatie

Algemeen:

In pacht aangeboden landbouwgrond betreffende grasland, totaal groot 16,4629 ha. Het perceel is gelegen nabij de Kanaalweg te Epe.

Grondsoort:

Het betreft zandgrond en zavel. (bron: Alterra)

Type gebruik:

Grasland.

Gebruik 2022: Gras (bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

RVO:

De pachter dient zelf zorg te dragen voor de opgave bij de RVO. De provincie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid in verband met deze opgave, en voor de voorwaarden die RVO stelt of de verplichtingen die de pachter met RVO aangaat. De provincie is ook niet aansprakelijk indien de omschrijving of het gebruik van het pachtobject niet voldoet aan de eisen die RVO daaraan stelt en voor eventuele kortingen of sancties die dientengevolge aan de pachter worden opgelegd.

Pachtperiode:

De grond wordt in geliberaliseerde pacht aangeboden voor een periode van 12 maanden, ingaande op 1 januari 2023 en eindigend 31 december 2023. De inschrijfvoorwaarden en geliberaliseerde pachtovereenkomst, inclusief algemene voorwaarden, zijn bij de brochure gevoegd.

Bijzonderheden:

In het kader van het zogenoemde ‘Natuur-inclusief beheer van provinciale gronden’ worden de provinciale eigendomsgronden in 2023 grotendeels uitgegeven met gebruiksbeperkingen. Dit ter bevordering van de biodiversiteit op de locaties waar dit effect heeft. Het is van belang dat u als pachter goede notie neemt van de gestelde gebruiksbeperkingen. Het correcte gebruik van deze gronden zal in 2023 worden gecontroleerd. Het is niet toegestaan het pachtobject te bemesten.

Ingeval het gepachte grasland betreft, wordt hier ook alvast opgemerkt dat het de pachter niet is toegestaan om het grasland te scheuren, frezen of herinzaaien.

Beweiding vindt uitsluitend plaats door runderen of schapen.

Ingeval het gepachte bouwland betreft, mag pachter op het pachtobject granen (geen mais), luzerne, Rode klaver, Inkarnaat klaver, Alexandrijnse klaver, boekweit, zonnebloem, bladkool en gele mosterd telen. Het is pachter niet toegestaan om van bouwland, grasland te maken.

De gebruiksvoorwaarden worden nader omschreven in de pachtovereenkomst welke u vindt in hoofdstuk 5 van deze brochure.

Let op:  in de periode vanaf eind maart tot en met eind mei is het pachtobject niet te bereiken via de noordzijde vanwege de aanleg van een fietspad.  Het pachtobject is via de zuidkant te bereiken.  

In verband met het aanleggen van het fietspad is een strookje aan de noordzijde van perceel Epe C 1526 (6m2) niet beschikbaar voor gebruik. 

Afstandscriterium:

Er geldt een afstandscriterium van 5 kilometer (zie ook inschrijfvoorwaarden “Artikel 1, lid 4”).

Aanvaarding:

Het pachtobject wordt opgeleverd in de huidige staat.

Meest gestelde vragen

  1. Moet ik mijn bod uitbrengen per hectare of per object?
  2. Ik heb geboden op een object. Kan ik ergens mijn biedingen inzien?
  3. Ik heb ingeschreven op een object, maar ik krijg geen bevestigingsmail. Wat kan er aan de hand zijn?
  4. Welke kosten komen voor mij als inschrijver nog bovenop de pachtprijs?
  5. Mag een pachtobject dat op moment van inschrijving grasland is, gescheurd worden?
  6. Ik heb een vraag over de mogelijke mestplaatsing van een object. Bij wie moet ik dan zijn?
  7. Hoe wordt het afstandscriterium gehanteerd?
  8. Waar kan ik mijn SBI-code vinden?

Vragen over dit object?

Neem contact op met het Provincieloket van provincie Gelderland via tel.nr.: 026 - 359 9999

 

Vragen over Pachtgrond.nu

Heeft u vragen over het gebruik van pachtgrond.nu? Neem contact op of bekijk de meest gestelde vragen

Kadastrale gegevens

Burgerlijke gemeente

Perceel

Oppervlakte

Straat

Plaats

Epe

EPE00C 01526G0000

       1,0220

Kanaalweg

Epe

Epe

EPE00C 01591G0000

       2,5645

Kanaalweg

Epe

Epe

EPE00C 00557G0000

       0,6990

Kanaalweg

Epe

Epe

EPE00C 00562G0000

       0,3330

Kanaalweg

Epe

Epe

EPE00C 01527G0000

       1,6660

Kanaalweg

Epe

Epe

EPE00C 01529G0000

       1,6235

Kanaalweg

Epe

Epe

EPE00C 01532G0000

       1,3430

Kanaalweg

Epe

Epe

EPE00C 01564G0000

       0,5895

Kanaalweg

Epe

Epe

EPE00C 01565G0000

      0,5070

Kanaalweg

Epe

Epe

EPE00C 01586G0000

       1,0945

Kanaalweg

Epe

Epe

EPE00C 01589G0000

       1,9520

Kanaalweg

Epe

Epe

EPE00D 01218G0000

       0,1990

Kanaalweg

Epe

Epe

EPE00C 01857G0000

       2,8705

Kanaalweg

Epe

 

Totaal groot:

16,4629

hectare

 

Detail kaarten

Kaartbeeld vergroten Uitleg kaart

Uitleg gebruik interactieve kaart

Op de detailkaart wordt het aangeboden object weergegeven. Via de knop kunt u de kadastrale kaart, bodemkaart, of “Gewaspercelen - gebruik 2018” aan- of uitvinken. De gegevens van de “Gewaspercelen - gebruik 2018” kaart zijn afkomstig van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De kadastrale kaart staat automatisch aangevinkt. Klikt u in de kaart op het object dan verschijnt er meer informatie, zoals de kadastrale gegevens, bodemgegevens en het gebruik van het object in 2018.

Met deze knop kunt de oppervlakte meten of de afstand van het object tot u bedrijf.
Met deze knop linksboven in de kaart kunt u in- of uitzoomen.
Met deze knop kunt u het kaartbeeld snel verplaatsen naar uw eigen locatie, waarna u bijvoorbeeld gemakkelijk de afstand van uw bedrijf tot het object kunt meten. Wilt u een groter kaartbeeld? Klik dan boven de kaart op de knop “Kaartbeeld vergroten”.

Via de knop 'inschrijven' kunt u een inschrijving doen op dit object. Zorg dat u voldoet aan alle voorwaarden.

Voorwaarden Inschrijven