Object GLD-2023591 Epe
Kanaalweg, Epe
gesloten

Start inschrijving

01-03-2023

Sluiting inschrijving

14-03-2023 - 14.00 uur

Voorwaarden Inschrijven

Oppervlakte

20,3356 ha

Grondsoort

Veen,Zand,Zavel

Voormalig gebruik

Gras

Gebruiksbeperkingen

CATEGORIE 1 - Gronden met een natuurdoelstelling

Informatie

Algemeen:

In pacht aangeboden landbouwgrond betreffende grasland, totaal groot 20,3356 ha. Het perceel is gelegen nabij de Kanaalweg te Epe.

Grondsoort:

Het betreft zandgrond en zavel. (bron: Alterra)

Type gebruik:

Grasland.

Gebruik 2022: Gras (bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

RVO:

De pachter dient zelf zorg te dragen voor de opgave bij de RVO. De provincie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid in verband met deze opgave, en voor de voorwaarden die RVO stelt of de verplichtingen die de pachter met RVO aangaat. De provincie is ook niet aansprakelijk indien de omschrijving of het gebruik van het pachtobject niet voldoet aan de eisen die RVO daaraan stelt en voor eventuele kortingen of sancties die dientengevolge aan de pachter worden opgelegd.

Pachtperiode:

De grond wordt in geliberaliseerde pacht aangeboden voor een periode van 12 maanden, ingaande op 1 januari 2023 en eindigend 31 december 2023. De inschrijfvoorwaarden en geliberaliseerde pachtovereenkomst, inclusief algemene voorwaarden, zijn bij de brochure gevoegd.

Bijzonderheden:

In het kader van het zogenoemde ‘Natuur-inclusief beheer van provinciale gronden’ worden de provinciale eigendomsgronden in 2023 grotendeels uitgegeven met gebruiksbeperkingen. Dit ter bevordering van de biodiversiteit op de locaties waar dit effect heeft. Het is van belang dat u als pachter goede notie neemt van de gestelde gebruiksbeperkingen. Het correcte gebruik van deze gronden zal in 2023 worden gecontroleerd. Het is niet toegestaan het pachtobject te bemesten.

Ingeval het gepachte grasland betreft, wordt hier ook alvast opgemerkt dat het de pachter niet is toegestaan om het grasland te scheuren, frezen of herinzaaien.

Beweiding vindt uitsluitend plaats door runderen of schapen.

Ingeval het gepachte bouwland betreft, mag pachter op het pachtobject granen (geen mais), luzerne, Rode klaver, Inkarnaat klaver, Alexandrijnse klaver, boekweit, zonnebloem, bladkool en gele mosterd telen. Het is pachter niet toegestaan om van bouwland, grasland te maken.

De gebruiksvoorwaarden worden nader omschreven in de pachtovereenkomst welke u vindt in hoofdstuk 5 van deze brochure.

Let op:  in de periode vanaf eind maart tot en met eind mei is het pachtobject niet te bereiken via de noordzijde vanwege de aanleg van een fietspad.  Het pachtobject is via de zuidkant te bereiken.  

In verband met het aanleggen van het fietspad is een strook aan de noordzijde van percelen Epe C 767 (79m2), C 768 (84m2) en C 1031 (237 m2), C 1405 (395m2), C 1406 (171m2), 1538 (304m2) en C 1539 (299m2) niet beschikbaar voor gebruik. 

Afstandscriterium:

Er geldt een afstandscriterium van 5 kilometer (zie ook inschrijfvoorwaarden “Artikel 1, lid 4”).

Aanvaarding:

Het pachtobject wordt opgeleverd in de huidige staat.

Meest gestelde vragen

  1. Moet ik mijn bod uitbrengen per hectare of per object?
  2. Ik heb geboden op een object. Kan ik ergens mijn biedingen inzien?
  3. Ik heb ingeschreven op een object, maar ik krijg geen bevestigingsmail. Wat kan er aan de hand zijn?
  4. Welke kosten komen voor mij als inschrijver nog bovenop de pachtprijs?
  5. Mag een pachtobject dat op moment van inschrijving grasland is, gescheurd worden?
  6. Ik heb een vraag over de mogelijke mestplaatsing van een object. Bij wie moet ik dan zijn?
  7. Hoe wordt het afstandscriterium gehanteerd?
  8. Waar kan ik mijn SBI-code vinden?

Vragen over dit object?

Neem contact op met het Provincieloket van provincie Gelderland via tel.nr.: 026 - 359 9999

 

Vragen over Pachtgrond.nu

Heeft u vragen over het gebruik van pachtgrond.nu? Neem contact op of bekijk de meest gestelde vragen

Kadastrale gegevens

Burgerlijke gemeente

Perceel

Oppervlakte

Straat

Plaats

Epe

EPE00C 00767 ged.

         0,8191

Kanaalweg

Epe

Epe

EPE00C 00768 ged.

0,7516

Kanaalweg

Epe

Epe

EPE00C 01031 ged.

0,9863

Kanaalweg

Epe

Epe

EPE00C 01032G0000

       1,0380

Kanaalweg

Epe

Epe

EPE00C 01100G0000

       0,3210

Kanaalweg

Epe

Epe

EPE00C 01405 ged.

       4,7970

Kanaalweg

Epe

Epe

EPE00C 01538 ged.

0,6696

Kanaalweg

Epe

Epe

EPE00C 01539 ged.

      1,2681

Kanaalweg

Epe

Epe

EPE00C 00579G0000

       0,6370

Kanaalweg

Epe

Epe

EPE00C 00580G0000

       0,3000

Kanaalweg

Epe

Epe

EPE00C 00583G0000

      0,3780

Kanaalweg

Epe

Epe

EPE00C 01406 ged.

       2,1709

Kanaalweg

Epe

Epe

EPE00C 01540G0000

       0,9640

Kanaalweg

Epe

Epe

EPE00C 01566G0000

       0,1400

Kanaalweg

Epe

Epe

EPE00D 01214G0000

       0,6720

Kanaalweg

Epe

Epe

EPE00C 00563G0000

      0,2270

Kanaalweg

Epe

Epe

EPE00C 00566G0000

       0,1980

Kanaalweg

Epe

Epe

EPE00C 00567G0000

       0,2830

Kanaalweg

Epe

Epe

EPE00C 00571G0000

       0,2970

Kanaalweg

Epe

Epe

EPE00C 00576G0000

       0,6970

Kanaalweg

Epe

Epe

EPE00C 00715G0000

       0,1470

Kanaalweg

Epe

Epe

EPE00C 00716G0000

       0,1650

Kanaalweg

Epe

Epe

EPE00C 00770G0000

       1,1000

Kanaalweg

Epe

Epe

EPE00C 01033G0000

       0,4470

Kanaalweg

Epe

Epe

EPE00D 01217G0000

      0,8620

Kanaalweg

Epe

 

Totaal groot:

20,3356

hectare

 

Detail kaarten

Kaartbeeld vergroten Uitleg kaart

Uitleg gebruik interactieve kaart

Op de detailkaart wordt het aangeboden object weergegeven. Via de knop kunt u de kadastrale kaart, bodemkaart, of “Gewaspercelen - gebruik 2018” aan- of uitvinken. De gegevens van de “Gewaspercelen - gebruik 2018” kaart zijn afkomstig van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De kadastrale kaart staat automatisch aangevinkt. Klikt u in de kaart op het object dan verschijnt er meer informatie, zoals de kadastrale gegevens, bodemgegevens en het gebruik van het object in 2018.

Met deze knop kunt de oppervlakte meten of de afstand van het object tot u bedrijf.
Met deze knop linksboven in de kaart kunt u in- of uitzoomen.
Met deze knop kunt u het kaartbeeld snel verplaatsen naar uw eigen locatie, waarna u bijvoorbeeld gemakkelijk de afstand van uw bedrijf tot het object kunt meten. Wilt u een groter kaartbeeld? Klik dan boven de kaart op de knop “Kaartbeeld vergroten”.

Via de knop 'inschrijven' kunt u een inschrijving doen op dit object. Zorg dat u voldoet aan alle voorwaarden.

Voorwaarden Inschrijven