Object GLD-20190302 Zevenaar
Ooysedijk, Zevenaar, Nederland
gesloten

Start inschrijving

20-02-2019

Sluiting inschrijving

06-03-2019 - 14.00 uur

Voorwaarden Inschrijven

Oppervlakte

3,8020 ha

Grondsoort

Klei,Zavel

Voormalig gebruik

Gras

Gebruiksbeperkingen

Uiterwaardgronden
Gelders Natuurnetwerk

Informatie

Algemeen:

In pacht aangeboden landbouwgrond betreffende grasland, totaal groot 3,8020 ha. Het perceel is gelegen nabij de Ooysedijk te Zevenaar.

Grondsoort:

Het betreft zavel, klei. (bron: Alterra)

Type gebruik:

Grasland

Gebruik 2018:  teelt van gras (bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).   

Pachtperiode:

De grond wordt in geliberaliseerde pacht aangeboden voor een periode van 1 jaar, ingaande op 1 januari 2019 en eindigende 31 december 2019. De inschrijfvoorwaarden en geliberaliseerde pachtovereenkomst zijn aan de brochure toegevoegd.

Bijzonderheden:

In het kader van het zogenoemde ‘Natuur-inclusief beheer van provinciale gronden’ worden de provinciale eigendomsgronden in 2019 grotendeels uitgegeven met gebruiksbeperkingen. Dit ter bevordering van de biodiversiteit op de locaties waar dit effect heeft. Het is van belang dat u als pachter goede notie neemt van de gestelde gebruiksbeperkingen. Het correcte gebruik van deze gronden zal in 2019 worden gecontroleerd.

De gebruiksvoorwaarden worden nader omschreven in de pachtovereenkomst welke u vindt in hoofdstuk 5 van deze brochure.

Op perceel Gemeente Aerdt Sectie D Nummer 78 zijn bijzondere bepalingen van toepassing i.v.m. de ligging in een uiterwaarde.

Op de kopakker van perceel Gemeente Aerdt Sectie D Nummer 78 is een kuilplaat en een verharde opslagplaat aanwezig, gezamenlijk 400 m2 groot.

Afstandscriterium:

Er geldt een afstandscriterium van 10 kilometer (zie ook inschrijfvoorwaarden “Artikel 1, lid 4”).

Aanvaarding:

Het pachtobject wordt opgeleverd in de huidige staat.

Meest gestelde vragen

  1. Moet ik mijn bod uitbrengen per hectare of per object?
  2. Ik heb geboden op een object. Kan ik ergens mijn biedingen inzien?
  3. Ik heb ingeschreven op een object, maar ik krijg geen bevestigingsmail. Wat kan er aan de hand zijn?
  4. Welke kosten komen voor mij als inschrijver nog bovenop de pachtprijs?
  5. Mag een pachtobject dat op moment van inschrijving grasland is, gescheurd worden?
  6. Ik heb een vraag over de mogelijke mestplaatsing van een object. Bij wie moet ik dan zijn?
  7. Hoe wordt het afstandscriterium gehanteerd?

Vragen over dit object?

Neem contact op met het Provincieloket van provincie Gelderland via tel.nr.: 026 - 359 9999

Vragen over Pachtgrond.nu

Heeft u vragen over het gebruik van pachtgrond.nu? Neem contact op of bekijk de meest gestelde vragen

Kadastrale gegevens

 

Burgerlijke gemeente

Perceel

Oppervlakte

Straat

Plaats

Rijnwaarden

AER00D 00078G0000

2,8910

OOYSEDK

ZEVENAAR

Rijnwaarden

ZVN02F 00492G0000

0,9110

OUD ZEVENAARSEDK

ZEVENAAR

 

Totaal groot:

3,8020

hectare

 

 

Detail kaarten

Kaartbeeld vergroten Uitleg kaart

Uitleg gebruik interactieve kaart

Op de detailkaart wordt het aangeboden object weergegeven. Via de knop kunt u de kadastrale kaart, bodemkaart, of “Gewaspercelen - gebruik 2018” aan- of uitvinken. De gegevens van de “Gewaspercelen - gebruik 2018” kaart zijn afkomstig van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De kadastrale kaart staat automatisch aangevinkt. Klikt u in de kaart op het object dan verschijnt er meer informatie, zoals de kadastrale gegevens, bodemgegevens en het gebruik van het object in 2018.

Met deze knop kunt de oppervlakte meten of de afstand van het object tot u bedrijf.
Met deze knop linksboven in de kaart kunt u in- of uitzoomen.
Met deze knop kunt u het kaartbeeld snel verplaatsen naar uw eigen locatie, waarna u bijvoorbeeld gemakkelijk de afstand van uw bedrijf tot het object kunt meten. Wilt u een groter kaartbeeld? Klik dan boven de kaart op de knop “Kaartbeeld vergroten”.

Via de knop 'inschrijven' kunt u een inschrijving doen op dit object. Zorg dat u voldoet aan alle voorwaarden.

Voorwaarden Inschrijven