Object GLD-2019412 Zaltbommel
Bergsche Maasdijk, Bern, Nederland
gesloten

Start inschrijving

26-03-2019

Sluiting inschrijving

04-04-2019 - 14.00 uur

Voorwaarden Inschrijven

Oppervlakte

17,6670 ha

Grondsoort

Zand,Zavel

Voormalig gebruik

Gras

Gebruiksbeperkingen

Duurzame Pacht2019
Uiterwaardgronden
Gelders Natuurnetwerk

Informatie

Algemeen:

In pacht aangeboden landbouwgrond betreffende grasland, totaal groot 17,6670 ha. Het perceel is gelegen nabij de Bergsche Maasdijk te Bern.

Grondsoort:

Het betreft zandgrond en zavel. (bron: Alterra)

Let op: Jacobskruiskruid aanwezig.

Pachter zal zich inspannen dat het Jacobskruiskruid zich niet verder verspreid (o.a. door de plekken waar Jacobskruiskruid veelvuldig voorkomt vroegtijdig en regelmatig te maaien, te bloten of te klepelen en/of door het object, bij voorkeur pleksgewijs, te laten begrazen door schapen).

Type gebruik:

Grasland.

Gebruik 2018:  teelt van gras (bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).   

Pachtperiode:

De grond wordt in geliberaliseerde pacht aangeboden voor een periode van 1 jaar, ingaande op 1 januari 2019 en eindigende 31 december 2019. De inschrijfvoorwaarden en geliberaliseerde pachtovereenkomst zijn aan de brochure toegevoegd.

Bijzonderheden:

In het kader van het zogenoemde ‘Natuur-inclusief beheer van provinciale gronden’ worden de provinciale eigendomsgronden in 2019 grotendeels uitgegeven met gebruiksbeperkingen. Dit ter bevordering van de biodiversiteit op de locaties waar dit effect heeft. Het is van belang dat u als pachter goede notie neemt van de gestelde gebruiksbeperkingen. Het correcte gebruik van deze gronden zal in 2019 worden gecontroleerd.

De gebruiksvoorwaarden worden nader omschreven in de pachtovereenkomst welke u vindt in hoofdstuk 5 van deze brochure.

Bijzondere bepalingen van toepassing i.v.m. de ligging in een uiterwaarde.

Bijzondere bepalingen van toepassing i.v.m. Duurzame Pacht.

Pachter is ermee bekend dat er Jacobskruiskruid aanwezig is. De gebruiksbeperkingen en gewasbeperkingen die dit met zich meebrengt komen voor rekening en risico van pachter. Deze beperkingen worden geacht te zijn verdisconteerd in de overeen te komen pachtsom conform inschrijving.

Afstandscriterium:

Er geldt een afstandscriterium van 10 kilometer (zie ook inschrijfvoorwaarden “Artikel 1, lid 4”).

Aanvaarding:

Het pachtobject wordt opgeleverd in de huidige staat.

Meest gestelde vragen

  1. Moet ik mijn bod uitbrengen per hectare of per object?
  2. Ik heb geboden op een object. Kan ik ergens mijn biedingen inzien?
  3. Ik heb ingeschreven op een object, maar ik krijg geen bevestigingsmail. Wat kan er aan de hand zijn?
  4. Welke kosten komen voor mij als inschrijver nog bovenop de pachtprijs?
  5. Mag een pachtobject dat op moment van inschrijving grasland is, gescheurd worden?
  6. Ik heb een vraag over de mogelijke mestplaatsing van een object. Bij wie moet ik dan zijn?
  7. Hoe wordt het afstandscriterium gehanteerd?

Vragen over dit object?

Neem contact op met het Provincieloket van provincie Gelderland via tel.nr.: 026 - 359 9999

Vragen over Pachtgrond.nu

Heeft u vragen over het gebruik van pachtgrond.nu? Neem contact op of bekijk de meest gestelde vragen

Kadastrale gegevens

 

Burgerlijke gemeente

Perceel

Oppervlakte

Straat

Plaats

Zaltbommel

KWK02L 00294G0000

4,9500

BERGSCHE MAASDK

BERN

Zaltbommel

KWK02L 00296G0000

12,7170

BERGSCHE MAASDK

BERN

 

Totaal groot:

17,6670

Hectare

 

 

Detail kaarten

Kaartbeeld vergroten Uitleg kaart

Uitleg gebruik interactieve kaart

Op de detailkaart wordt het aangeboden object weergegeven. Via de knop kunt u de kadastrale kaart, bodemkaart, of “Gewaspercelen - gebruik 2018” aan- of uitvinken. De gegevens van de “Gewaspercelen - gebruik 2018” kaart zijn afkomstig van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De kadastrale kaart staat automatisch aangevinkt. Klikt u in de kaart op het object dan verschijnt er meer informatie, zoals de kadastrale gegevens, bodemgegevens en het gebruik van het object in 2018.

Met deze knop kunt de oppervlakte meten of de afstand van het object tot u bedrijf.
Met deze knop linksboven in de kaart kunt u in- of uitzoomen.
Met deze knop kunt u het kaartbeeld snel verplaatsen naar uw eigen locatie, waarna u bijvoorbeeld gemakkelijk de afstand van uw bedrijf tot het object kunt meten. Wilt u een groter kaartbeeld? Klik dan boven de kaart op de knop “Kaartbeeld vergroten”.

Via de knop 'inschrijven' kunt u een inschrijving doen op dit object. Zorg dat u voldoet aan alle voorwaarden.

Voorwaarden Inschrijven