Object FRL-2020032 Opsterland
Finne, Wijnjewoude
gesloten

Start inschrijving

03-12-2019

Sluiting inschrijving

19-12-2019 - 14.00 uur

Voorwaarden Inschrijven

Oppervlakte

8,7530 ha

Grondsoort

Zand

Voormalig gebruik

Gebruiksbeperkingen

Nationaal Natuurnetwerk Botanisch 2020

Informatie

Algemeen:

In pacht aangeboden landbouwgrond betreffende grasland, totaal groot 8,7530 ha. Het perceel is gelegen nabij de Finne, Wijnjewoude.

Grondsoort:

Het betreft zandgrond, veen. (bron: Alterra)

Type gebruik:

Grasland.

Gebruik 2019:  teelt van gras (bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).   

Pachtperiode:

De grond wordt in geliberaliseerde pacht aangeboden voor een periode van 1 jaar, ingaande op 1 januari 2020 en eindigende 31 december 2020. De inschrijfvoorwaarden en geliberaliseerde pachtovereenkomst zijn aan de brochure toegevoegd.

De pachtprijs bedraagt € 100,00 per hectare, per jaar.

Bijzonderheden:

Nadere voorwaarden zijn van toepassing wegens Natuurnetwerk en hiermee samenhangede realisatie van Nieuwe Natuur.

De percelen vallen onder de voorwaarden: Nationaal Natuurwerk Botanisch

Voorwaarden Nationaal Natuurwerk Botanisch:

 • Bemesting in welke vorm dan ook wordt uitgesloten. Chemische bestrijdingsmiddelen mogen alleen worden ingezet voor pleksgewijze bestrijding van probleemonkruiden in de periode van 15 juni t/m 1 oktober.
 • Vanuit botanisch oogpunt is het wenselijk dat deze percelen zo vaak mogelijk worden gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd.
 • Nabeweiden met jongvee (geen schapen) is toegestaan na 1 september.
 • Bestaand grasland mag niet worden gescheurd.

Afstandscriterium:

Er geldt een afstandscriterium van 5 kilometer (zie ook inschrijfvoorwaarden “Artikel 1, lid 4”).

Aanvaarding:

Het pachtobject wordt opgeleverd in de huidige staat.

Meest gestelde vragen

 1. Ik heb ingeschreven op een object. Kan ik ergens mijn inschrijvingen inzien?
 2. Ik heb ingeschreven op een object, maar ik krijg geen bevestigingsmail. Wat kan er aan de hand zijn?
 3. Hoe wordt het afstandscriterium gehanteerd?
 4. Welke kosten komen voor mij als inschrijver nog bovenop de pachtprijs?
 5. Mag een pachtobject dat op moment van inschrijving grasland is, gescheurd worden?
 6. Ik heb een vraag over de mogelijke mestplaatsing van een object. Bij wie moet ik dan zijn?
 7. Ik heb ingeschreven op een object. Hoe gaat de gunningsprocedure in zijn werk?
 8. Kan ik mijn inschrijving gedurende de inschrijfperiode aanpassen?

Vragen over dit object?

Neem contact op met de afdeling Vastgoed van provincie Fryslân via tel.nr.: (058) 292 5810

 

Vragen over Pachtgrond.nu

Heeft u vragen over het gebruik van pachtgrond.nu? Neem contact op of bekijk de meest gestelde vragen

Kadastrale gegevens

Burgerlijke gemeente

Perceel

Oppervlakte

Straat

Plaats

Opsterland

LPH00G 1664

2,8070

FINNE

WIJNJEWOUDE

Opsterland

LPH00G 1667

3,0460

FINNE

WIJNJEWOUDE

Opsterland

LPH00G 1671 (deels)

2,9000

FINNE

WIJNJEWOUDE

 

Totaal groot:

8,7530

ha

 

Detail kaarten

Kaartbeeld vergroten Uitleg kaart

Uitleg gebruik interactieve kaart

Op de detailkaart wordt het aangeboden object weergegeven. Via de knop kunt u de kadastrale kaart, bodemkaart, of “Gewaspercelen - gebruik 2018” aan- of uitvinken. De gegevens van de “Gewaspercelen - gebruik 2018” kaart zijn afkomstig van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De kadastrale kaart staat automatisch aangevinkt. Klikt u in de kaart op het object dan verschijnt er meer informatie, zoals de kadastrale gegevens, bodemgegevens en het gebruik van het object in 2018.

Met deze knop kunt de oppervlakte meten of de afstand van het object tot u bedrijf.
Met deze knop linksboven in de kaart kunt u in- of uitzoomen.
Met deze knop kunt u het kaartbeeld snel verplaatsen naar uw eigen locatie, waarna u bijvoorbeeld gemakkelijk de afstand van uw bedrijf tot het object kunt meten. Wilt u een groter kaartbeeld? Klik dan boven de kaart op de knop “Kaartbeeld vergroten”.

Via de knop 'inschrijven' kunt u een inschrijving doen op dit object. Zorg dat u voldoet aan alle voorwaarden.

Voorwaarden Inschrijven