Object FRL-2020043 Tytsjerksteradiel
Houwinksreed, Sumar
gesloten

Start inschrijving

03-12-2019

Sluiting inschrijving

19-12-2019 - 14.00 uur

Voorwaarden Inschrijven

Oppervlakte

7,2450 ha

Grondsoort

Veen,Zand

Voormalig gebruik

Gebruiksbeperkingen

Nationaal Natuurnetwerk 2020

Informatie

Algemeen:

In pacht aangeboden landbouwgrond betreffende grasland, totaal groot 7,2450 ha. Het perceel is gelegen nabij Houwinksreed, Sumar.

Grondsoort:

Het betreft zandgrond, veen. (bron: Alterra)

Type gebruik:

Grasland.

Gebruik 2019:  teelt van gras (bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).   

Pachtperiode:

De grond wordt in geliberaliseerde pacht aangeboden voor een periode van 1 jaar, ingaande op 1 januari 2020 en eindigende 31 december 2020. De inschrijfvoorwaarden en geliberaliseerde pachtovereenkomst zijn aan de brochure toegevoegd.

De pachtprijs bedraagt € 250,00 per hectare, per jaar.

Bijzonderheden:

Nadere voorwaarden zijn van toepassing wegens Natuurnetwerk en hiermee samenhangede realisatie van Nieuwe Natuur.

De percelen vallen onder de voorwaarden: Nationaal Natuurwerk

Voorwaarden Nationaal Natuurwerk:

 • Er mogen geen landbouwkundige werkzaamheden plaatsvinden in de (rust)periode van 1 april t/m 15 juni.
 • Bemesting met alleen vaste dierlijke stalmest is toegestaan en bemesting waar dit nodig is voor de toekomstige inrichting als natuur
 • Chemische bestrijdingsmiddelen mogen alleen worden ingezet voor pleksgewijze bestrijding van probleemonkruiden in de periode van 15 juni t/m 1 oktober.
 • Grasland mag tussen 1 april en 15 juni niet worden beweid en gemaaid. Met de datum van 15 juni wordt flexibel omgegaan. In overleg met de lokale vogelwachten kan er voor worden gekozen om eerder of juist later dan 15 juni te maaien. Bestaand grasland mag niet worden gescheurd.

Afstandscriterium:

Er geldt een afstandscriterium van 5 kilometer (zie ook inschrijfvoorwaarden “Artikel 1, lid 4”).

Aanvaarding:

Het pachtobject wordt opgeleverd in de huidige staat.

Meest gestelde vragen

 1. Ik heb ingeschreven op een object. Kan ik ergens mijn inschrijvingen inzien?
 2. Ik heb ingeschreven op een object, maar ik krijg geen bevestigingsmail. Wat kan er aan de hand zijn?
 3. Hoe wordt het afstandscriterium gehanteerd?
 4. Welke kosten komen voor mij als inschrijver nog bovenop de pachtprijs?
 5. Mag een pachtobject dat op moment van inschrijving grasland is, gescheurd worden?
 6. Ik heb een vraag over de mogelijke mestplaatsing van een object. Bij wie moet ik dan zijn?
 7. Ik heb ingeschreven op een object. Hoe gaat de gunningsprocedure in zijn werk?
 8. Kan ik mijn inschrijving gedurende de inschrijfperiode aanpassen?

Vragen over dit object?

Neem contact op met de afdeling Vastgoed van provincie Fryslân via tel.nr.: (058) 292 5810

 

Vragen over Pachtgrond.nu

Heeft u vragen over het gebruik van pachtgrond.nu? Neem contact op of bekijk de meest gestelde vragen

Kadastrale gegevens

Burgerlijke gemeente

Perceel

Oppervlakte

Straat

Plaats

Tietjerksteradeel

OTM00K 798

2,9700

HOUWINKSREED

SUMAR

Tietjerksteradeel

OTM00K 799

1,0900

HOUWINKSREED

SUMAR

Tietjerksteradeel

OTM00K 803

2,6610

HOUWINKSREED

SUMAR

Tietjerksteradeel

OTM00K 804

0,5240

HOUWINKSREED

SUMAR

 

Totaal groot:

7,2450

ha

 

Detail kaarten

Kaartbeeld vergroten Uitleg kaart

Uitleg gebruik interactieve kaart

Op de detailkaart wordt het aangeboden object weergegeven. Via de knop kunt u de kadastrale kaart, bodemkaart, of “Gewaspercelen - gebruik 2018” aan- of uitvinken. De gegevens van de “Gewaspercelen - gebruik 2018” kaart zijn afkomstig van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De kadastrale kaart staat automatisch aangevinkt. Klikt u in de kaart op het object dan verschijnt er meer informatie, zoals de kadastrale gegevens, bodemgegevens en het gebruik van het object in 2018.

Met deze knop kunt de oppervlakte meten of de afstand van het object tot u bedrijf.
Met deze knop linksboven in de kaart kunt u in- of uitzoomen.
Met deze knop kunt u het kaartbeeld snel verplaatsen naar uw eigen locatie, waarna u bijvoorbeeld gemakkelijk de afstand van uw bedrijf tot het object kunt meten. Wilt u een groter kaartbeeld? Klik dan boven de kaart op de knop “Kaartbeeld vergroten”.

Via de knop 'inschrijven' kunt u een inschrijving doen op dit object. Zorg dat u voldoet aan alle voorwaarden.

Voorwaarden Inschrijven