Object FRL-2020047 Weststellingwerf
Buitenweg, Steggerda
gesloten

Start inschrijving

03-12-2019

Sluiting inschrijving

19-12-2019 - 14.00 uur

Voorwaarden Inschrijven

Oppervlakte

3,7835 ha

Grondsoort

Zand

Voormalig gebruik

Gebruiksbeperkingen

Buiten Nationaal Natuurnetwerk 2020

Informatie

Algemeen:

In pacht aangeboden landbouwgrond betreffende grasland, totaal groot 3,7835 ha. Het perceel is gelegen nabij Buitenweg, Steggerda.

Grondsoort:

Het betreft zandgrond. (bron: Alterra)

Type gebruik:

Grasland.

Gebruik 2019:  teelt van gras (bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).   

Pachtperiode:

De grond wordt in geliberaliseerde pacht aangeboden voor een periode van 1 jaar, ingaande op 1 januari 2020 en eindigende 31 december 2020. De inschrijfvoorwaarden en geliberaliseerde pachtovereenkomst zijn aan de brochure toegevoegd.

De pachtprijs bedraagt € 720,00 per hectare, per jaar.

Bijzonderheden:

Nadere voorwaarden zijn van toepassing wegens duurzaamheidsmaatregelen.

De percelen vallen onder de voorwaarden: Buiten Nationaal Natuurnetwerk

 • Voor alle graslandpercelen geldt een bemestingsvrije strook langs de sloten van 5 meter, gemeten vanaf de insteek van de sloot. Bij percelen smaller dan 50 meter geldt een bemestingsvrije strook van 3 meter. De 2 meter van de strook die het dichtst bij de sloot ligt mag niet voor 15 juni worden gemaaid.
 • Chemische bestrijdingsmiddelen mogen alleen worden ingezet voor pleksgewijze bestrijding van probleemonkruiden.
 • Bestaand grasland mag niet worden gescheurd (alleen na vooraf verleende schriftelijke toestemming verpachter kan hiervan worden afgeweken).

Afstandscriterium:

Er geldt een afstandscriterium van 5 kilometer (zie ook inschrijfvoorwaarden “Artikel 1, lid 4”).

Aanvaarding:

Het pachtobject wordt opgeleverd in de huidige staat.

Meest gestelde vragen

 1. Ik heb ingeschreven op een object. Kan ik ergens mijn inschrijvingen inzien?
 2. Ik heb ingeschreven op een object, maar ik krijg geen bevestigingsmail. Wat kan er aan de hand zijn?
 3. Hoe wordt het afstandscriterium gehanteerd?
 4. Welke kosten komen voor mij als inschrijver nog bovenop de pachtprijs?
 5. Mag een pachtobject dat op moment van inschrijving grasland is, gescheurd worden?
 6. Ik heb een vraag over de mogelijke mestplaatsing van een object. Bij wie moet ik dan zijn?
 7. Ik heb ingeschreven op een object. Hoe gaat de gunningsprocedure in zijn werk?
 8. Kan ik mijn inschrijving gedurende de inschrijfperiode aanpassen?

Vragen over dit object?

Neem contact op met de afdeling Vastgoed van provincie Fryslân via tel.nr.: (058) 292 5810

 

Vragen over Pachtgrond.nu

Heeft u vragen over het gebruik van pachtgrond.nu? Neem contact op of bekijk de meest gestelde vragen

Kadastrale gegevens

Burgerlijke gemeente

Perceel

Oppervlakte

Straat

Plaats

Weststellingwerf

BDK00D 1658

3,7835

BUITENWEG

STEGGERDA

 

Totaal groot:

3,7835

ha

 

Detail kaarten

Kaartbeeld vergroten Uitleg kaart

Uitleg gebruik interactieve kaart

Op de detailkaart wordt het aangeboden object weergegeven. Via de knop kunt u de kadastrale kaart, bodemkaart, of “Gewaspercelen - gebruik 2018” aan- of uitvinken. De gegevens van de “Gewaspercelen - gebruik 2018” kaart zijn afkomstig van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De kadastrale kaart staat automatisch aangevinkt. Klikt u in de kaart op het object dan verschijnt er meer informatie, zoals de kadastrale gegevens, bodemgegevens en het gebruik van het object in 2018.

Met deze knop kunt de oppervlakte meten of de afstand van het object tot u bedrijf.
Met deze knop linksboven in de kaart kunt u in- of uitzoomen.
Met deze knop kunt u het kaartbeeld snel verplaatsen naar uw eigen locatie, waarna u bijvoorbeeld gemakkelijk de afstand van uw bedrijf tot het object kunt meten. Wilt u een groter kaartbeeld? Klik dan boven de kaart op de knop “Kaartbeeld vergroten”.

Via de knop 'inschrijven' kunt u een inschrijving doen op dit object. Zorg dat u voldoet aan alle voorwaarden.

Voorwaarden Inschrijven