Object SBB-2020001 Overbetuwe
Kavel 1, Kampsestraat Elst
gesloten

Start inschrijving

10-02-2020

Sluiting inschrijving

27-02-2020 - 14.00 uur

Voorwaarden Inschrijven

Oppervlakte

15,2800 ha

Grondsoort

Klei

Voormalig gebruik

Gras

Gebruiksbeperkingen

Bijzondere voorwaarden

Informatie

Algemeen:

In pacht aangeboden grond betreft natuurlijk grasland, totaal groot 15,2800 ha. Het perceel is gelegen nabij Park Lingezegen te Elst.

Grondsoort:

Het betreft zware klei (bron: Boer & Bunder).

Type gebruik:

Grasland.

Gebruik 2019: teelt van gras (bron: Boer & Bunder).   

Pachtperiode:

De grond wordt in geliberaliseerde pacht aangeboden voor een periode van 1 jaar, ingaande op 1 januari 2020 en eindigde op 31 december 2020 met de mogelijkheid tot verlenging voor maximaal 5 keer een jaar. De inschrijfvoorwaarden en geliberaliseerde pachtovereenkomst zijn aan de brochure toegevoegd.

Bijzondere voorwaarden:

De verpachte grond is, of maakt onderdeel uit van een natuurterrein waar Staatsbosbeheer overeenkomstig vastgesteld overheidsbeleid een beheertype (N12.02) natuur ontwikkelt en/of in stand houdt, zoals in de bijgesloten pachtovereenkomst nader wordt aangeduid. In verband hiermee zijn in deze pachtovereenkomst specifieke voorwaarden geformuleerd ten aanzien van het agrarisch gebruik.

Afstandscriterium:

Er geldt een afstandscriterium van 20 kilometer (zie ook inschrijfvoorwaarden “Artikel 1, lid 4”).

Aanvaarding:

Het pachtobject wordt opgeleverd in de huidige staat.

Meest gestelde vragen

  1. Moet ik mijn bod uitbrengen per hectare of per object?
  2. Ik heb geboden op een object. Kan ik ergens mijn biedingen inzien?
  3. Ik heb ingeschreven op een object, maar ik krijg geen bevestigingsmail. Wat kan er aan de hand zijn?
  4. Welke kosten komen voor mij als inschrijver nog bovenop de pachtprijs?
  5. Mag een pachtobject dat op moment van inschrijving grasland is, gescheurd worden?
  6. Ik heb een vraag over de mogelijke mestplaatsing van een object. Bij wie moet ik dan zijn?
  7. Hoe wordt het afstandscriterium gehanteerd?

Vragen over dit object?

Neem contact op met Saltus Beheer B.V. 038-422 77 69

Vragen over Pachtgrond.nu

Heeft u vragen over het gebruik van pachtgrond.nu? Neem contact op of bekijk de meest gestelde vragen

Kadastrale gegevens

Burgerlijke gemeente

Perceel

Oppervlakte

Straat

Plaats

Overbetuwe

Elst, R, 286 ged.

2,3800

Kampsestraat

Elst

Overbetuwe

Elst, R, 280 ged.

8,0300

Kampsestraat

Elst

Overbetuwe

Elst, R, 34 ged.

2,1700

Kampsestraat

Elst

Overbetuwe

Elst, R, 325 ged.

2,7000

Kampsestraat

Elst

 

Totaal groot:

15,2800

hectare

 

Detail kaarten

Kaartbeeld vergroten Uitleg kaart

Uitleg gebruik interactieve kaart

Op de detailkaart wordt het aangeboden object weergegeven. Via de knop kunt u de kadastrale kaart, bodemkaart, of “Gewaspercelen - gebruik 2018” aan- of uitvinken. De gegevens van de “Gewaspercelen - gebruik 2018” kaart zijn afkomstig van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De kadastrale kaart staat automatisch aangevinkt. Klikt u in de kaart op het object dan verschijnt er meer informatie, zoals de kadastrale gegevens, bodemgegevens en het gebruik van het object in 2018.

Met deze knop kunt de oppervlakte meten of de afstand van het object tot u bedrijf.
Met deze knop linksboven in de kaart kunt u in- of uitzoomen.
Met deze knop kunt u het kaartbeeld snel verplaatsen naar uw eigen locatie, waarna u bijvoorbeeld gemakkelijk de afstand van uw bedrijf tot het object kunt meten. Wilt u een groter kaartbeeld? Klik dan boven de kaart op de knop “Kaartbeeld vergroten”.

Via de knop 'inschrijven' kunt u een inschrijving doen op dit object. Zorg dat u voldoet aan alle voorwaarden.

Voorwaarden Inschrijven