Object GLD-2020006 Winterswijk
Scholtemaatweg, Winterswijk Ratum, Nederland
gesloten

Start inschrijving

01-05-2020

Sluiting inschrijving

07-05-2020 - 14.00 uur

Voorwaarden Inschrijven

Oppervlakte

2,8925 ha

Grondsoort

Leem,Zand

Voormalig gebruik

Gras

Gebruiksbeperkingen

CATEGORIE 1 - Gronden met een natuurdoelstelling

Informatie

Algemeen:

In pacht aangeboden landbouwgrond betreffende grasland, totaal groot 2,8925 ha. Het perceel is gelegen nabij Scholtemaatweg te Winterswijk Ratum.

Grondsoort:

Het betreft leem en zand. (bron: Alterra)

Type gebruik:

Grasland

Gebruik 2019:  teelt van gras (bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).   

Pachtperiode:

De grond wordt in geliberaliseerde pacht aangeboden voor een periode van zeven maanden en 15 dagen, ingaande op 1 januari 2020 en eindigende 15 augustus 2020. De inschrijfvoorwaarden en geliberaliseerde pachtovereenkomst zijn aan de brochure toegevoegd.

Bijzonderheden:

In het kader van het zogenoemde ‘Natuur-inclusief beheer van provinciale gronden’ worden de provinciale eigendomsgronden in 2020 grotendeels uitgegeven met gebruiksbeperkingen. Dit ter bevordering van de biodiversiteit op de locaties waar dit effect heeft. Het is van belang dat u als pachter goede notie neemt van de gestelde gebruiksbeperkingen. Het correcte gebruik van deze gronden zal in 2020 worden gecontroleerd. Het is niet toegestaan het pachtobject te bemesten.

De gebruiksvoorwaarden worden nader omschreven in de pachtovereenkomst welke u vindt in hoofdstuk 5 van deze brochure.

LET OP! Pachtperiode eindigt 15 augustus 2020. Op de einddatum moet het perceel vrij van gewas worden opgeleverd.

Ontsluiting van de percelen naar de Kremerweg via een weg door het bos.

Afstandscriterium:

Er geldt een afstandscriterium van 10 kilometer (zie ook inschrijfvoorwaarden “Artikel 1, lid 4”).

Aanvaarding:

Het pachtobject wordt opgeleverd in de huidige staat.

Meest gestelde vragen

  1. Moet ik mijn bod uitbrengen per hectare of per object?
  2. Ik heb geboden op een object. Kan ik ergens mijn biedingen inzien?
  3. Ik heb ingeschreven op een object, maar ik krijg geen bevestigingsmail. Wat kan er aan de hand zijn?
  4. Welke kosten komen voor mij als inschrijver nog bovenop de pachtprijs?
  5. Mag een pachtobject dat op moment van inschrijving grasland is, gescheurd worden?
  6. Ik heb een vraag over de mogelijke mestplaatsing van een object. Bij wie moet ik dan zijn?
  7. Hoe wordt het afstandscriterium gehanteerd?

Vragen over dit object?

Neem contact op met het Provincieloket van provincie Gelderland via tel.nr.: 026 - 359 9999

Vragen over Pachtgrond.nu

Heeft u vragen over het gebruik van pachtgrond.nu? Neem contact op of bekijk de meest gestelde vragen

Kadastrale gegevens

Burgerlijke gemeente

Perceel

Oppervlakte in hectare

Straat

Plaats

Winterswijk

WTW00C 05310G0000

1,8380

SCHOLTEMAATWEG

WINTERSWYK RATUM

Winterswijk

WTW00C 05312G0000

1,0545

SCHOLTEMAATWEG

WINTERSWYK RATUM

 

Totaal groot:

2,8925

hectare

 

Detail kaarten

Kaartbeeld vergroten Uitleg kaart

Uitleg gebruik interactieve kaart

Op de detailkaart wordt het aangeboden object weergegeven. Via de knop kunt u de kadastrale kaart, bodemkaart, of “Gewaspercelen - gebruik 2018” aan- of uitvinken. De gegevens van de “Gewaspercelen - gebruik 2018” kaart zijn afkomstig van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De kadastrale kaart staat automatisch aangevinkt. Klikt u in de kaart op het object dan verschijnt er meer informatie, zoals de kadastrale gegevens, bodemgegevens en het gebruik van het object in 2018.

Met deze knop kunt de oppervlakte meten of de afstand van het object tot u bedrijf.
Met deze knop linksboven in de kaart kunt u in- of uitzoomen.
Met deze knop kunt u het kaartbeeld snel verplaatsen naar uw eigen locatie, waarna u bijvoorbeeld gemakkelijk de afstand van uw bedrijf tot het object kunt meten. Wilt u een groter kaartbeeld? Klik dan boven de kaart op de knop “Kaartbeeld vergroten”.

Via de knop 'inschrijven' kunt u een inschrijving doen op dit object. Zorg dat u voldoet aan alle voorwaarden.

Voorwaarden Inschrijven